Montreal erklæringen om udnyttelse af dyr

Vi er forskere inden for moralsk og politisk filosofi. Vores arbejde er forankret i forskellige filosofiske traditioner, og vi er sjældent enige med hinanden. Vi er dog enige om behovet for en dybtgående forandring af vores forhold til andre dyr. Vi fordømmer den praksis, der indebærer, at dyr behandles som objekter eller varer.

For så vidt som det indebærer unødig vold og skade, erklærer vi, at udnyttelse af dyr er uretfærdig og moralsk uforsvarlig. 

Det er veletableret inden for etologi og neurobiologi, at pattedyr, fugle, fisk og mange hvirvelløse dyr er sansende væsner – dvs. at de er i stand til at opleve glæde, smerte og følelser. Disse dyr er bevidste subjekter; de ser verden omkring dem i deres eget perspektiv. Det følger heraf, at de har interesser: vores adfærd påvirker deres velfærd og kan gavne eller skade dem. Når vi skader en hund eller en gris, når vi holder en høne eller en laks i fangenskab, når vi dræber en kalv for hans kød eller en mink for hendes skind, er vi i alvorlig modstrid med deres mest grundlæggende interesser.

Alligevel kunne al denne skade undgås. Det er naturligvis muligt at afstå fra at gå i læder, fra at deltage i tyrefægtning og rodeo, eller fra at vise børn løver i fangenskab i zoologiske haver. De fleste af os kan allerede undvære animalske fødevarer og stadig være sunde, og den fremtidige udvikling af en vegansk økonomi vil gøre det endnu lettere. Fra et politisk og institutionelt synspunkt er det muligt at holde op med at betragte dyrene som ressourcer, vi har til rådighed. 

At disse individer ikke tilhører arten Homo sapiens er moralsk irrelevant: Selv om det kan virke naturligt at tro, at dyrenes interesser tæller mindre end menneskers tilsvarende interesser, holder denne speciesistiske intuition ikke ved nærmere undersøgelse. Når alt andet er lige, kan det blotte tilhørsforhold til en biologisk gruppe (hvad enten den er afgrænset efter art, hudfarve eller køn) ikke retfærdiggøre ulige hensyntagen eller behandling. 

Der er forskelle mellem mennesker og andre dyr, ligesom der er forskelle mellem individer inden for samme art. Det er rigtigt, at visse avancerede kognitive evner giver anledning til særlige interesser, som igen kan retfærdiggøre en særlig behandling. Men en persons evne til at komponere symfonier, foretage avancerede matematiske beregninger eller projicere sig selv ind i en fjern fremtid, uanset hvor beundringsværdig den er, påvirker ikke den hensyntagen der må tages, grundet hans eller hendes interesse i at føle glæde og i ikke at lide. De mere intelligente menneskers interesser betyder ikke mere end de mindre intelligente menneskers tilsvarende interesser. At sige noget andet ville svare til at rangordne individer efter evner, som ikke har nogen moralsk relevans. En sådan abelistisk holdning ville være moralsk uforsvarlig.

Det er derfor vanskeligt at komme uden om denne konklusion: Fordi det unødigt skader dyr, er udnyttelse af dyr grundlæggende uretfærdigt. Det er derfor essentielt, at arbejde for at få udnyttelsen til at forsvinde, især ved at stræbe mod lukning af slagterier, forbud mod fiskeri og udvikling af plantebaserede fødevaresystemer. Vi nærer ingen illusioner; et sådant projekt vil ikke blive gennemført på kort sigt. Det kræver især, at man giver afkald på fasttømrede speciesistiske vaner og foretager en grundlæggende ændring af mange institutioner. Vi mener imidlertid, at afslutningen på udnyttelsen af dyr er det eneste fælles verdenssyn, der er både realistisk og retfærdig for ikke-mennesker.

Liste over underskrivere

Hvis du er forsker i moralsk eller politisk filosofi, kan du underskrive erklæringen her.

বাংলা, عربي, Esperanto, français, Deutsch, English, Ελληνικά, kiswahili, Italiano, Português, Русский, español, Türkçe